FABRIKANTEN

Het bouwproces

Het bouwproces wordt gekenmerkt door fases. Als fabrikant van bouwstoffen wilt u graag al in de beginfase onder de aandacht komen van de opdrachtgever en architect. De NBS besteksystematiek biedt u hiervoor het perfecte platform.


Ontwerpfase
U wilt natuurlijk de kans maximaliseren dat uw bouwstoffen worden toegepast in een bouwwerk. Dat begint bij uw bouwstoffen onder de aandacht brengen bij voorschrijvers in de ontwerpfase. Zij kiezen op basis van kwalitatieve kenmerken welke bouwstoffen zij voorschrijven in het bestek. Het bestek vormt het contract tussen opdrachtgever en aannemer.


Contract
In het contract is vastgelegd dat uw bouwstof door de aannemer moeten worden besteld en toegepast. De aannemer heeft hierin geen keuzevrijheid en kan hier alleen gemotiveerd van afwijken na akkoord van de opdrachtgever. Kortom als uw bouwstof in de ontwerpfase wordt voorgeschreven en contractueel vastgelegd, maximaliseert u de afname kans. Als het contract geen fabrikant gebonden bouwstof voorschrijft dan bestelt de aannemer zijn bouwstoffen doorgaans bij zijn vaste leveranciers tegen een gunstige prijs. Opname van fabrikant bouwstoffen in een artikel-bestelsysteem heeft daarom weinig invloed op afname van bouwstoffen in de bestelfase.


NBS besteksystematiek
Als uw bouwstoffen zijn opgenomen in de database van de NBS besteksystematiek waarmee de voorschrijver werkt, kunt u in een bestek worden voorgeschreven. De NBS besteksystematiek is de meest actuele en gebruikersvriendelijke besteksystematiek in Nederland. NBS is bovendien gratis te gebruiken door de voorschrijvers en wordt ieder kwartaal geupdate naar de meest actuele regelgeving en normering. Veel voorschrijvers maken daarom gebruik van de NBS besteksystematiek. Fabrikanten hebben dus het meest baat bij opname van hun bouwstoffen in de database van de NBS besteksystematiek. Want dat geeft de grootste kans om te worden voorgeschreven in het bestek en via het contract de meeste zekerheid voor daadwerkelijke toepassing van de bouwstof.


NBS Bouwmaterialen

Als u specificaties heeft opgenomen in de NBS besteksystematiek is het een goed idee om een profielpagina op ons fabrikantenplatform te nemen. Deze twee kunnen namelijk als linked dataspecificaties aan elkaar geknoopt worden. De voorschrijver kan al de informatie die hij/zij nodig heeft om tot een goede besteksomschrijving te komen met een druk op de knop op de profielpagina terug vinden. Het fabrikantenplatform is er echter niet alleen voor de voorschrijvende markt. Ook aannemers weten inmiddels de weg naar ons platform goed te vinden voor offerteaanvragen.


NBS magazine


Ook het NBS magazine is bied u een uitstekende mogelijkheid om uw bedrijf of uw producten onder de aandacht te brengen. De doelgroep voor het magazine varieert van architecten, bestekschrijvers, adviesbureaus en technische installatiebureaus tot interieur- en landschapsarchitecten.

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn